Trinidad je opločen velikim riječkim oblucima. Kažu da u sezoni kiša bude pola metra vode na ulicama. Ovdje bi trebalo dati više vremena tom kamenu i tim kućama. Na glavnom trgu nemaju nijednog heroja. Izgleda autentično, ako se izuzmu naslikane azulejas pločice. Bilo im je jednostavnije naslikati ih nego restaurirati. Ima puno kuća kojima i ne treba restauracija. Jedina viša zgrada na trgu je bila županova. Volio je gledati more koje je udaljeno pet kilometara. Gradove su smještavali u sredinu otoka, zbog opasnosti koja je prijetila s morske strane. U restoranu nam nude canchancharu, koktel od meda, limuna, leda i vatrene vode, rakije od šećerne trske koja još nije fermentirala u rum. Odavde je i Bartolomeo de Labscasas koji je napisao prvu knjigu o ubojstvu autohtonih Indijanaca. Tu nema parola.

Arhiva fotografija – Trinidad