Arhiva fotografija (2)


Zapadni Iran

  • Zigurat Chonga Zanbil, najveći i najbolje sačuvan od svih mezopotamskih zigurata. Prije nego su uništena dva gornja kata bio je visok 60 metara
  • Shushtar, drevni grad u kojem su poraženi Rimljani po nalogu kralja Šapura sagradili prvu branu u Iranu i sofisticirani hidraulični sustav za navodnjavanje
  • Danijelov grob. Prema legendi u Susi je pokopan Danijel, biblijski lik za kojeg se ne zna da li je stvarno postojao, ali kojega spominju sve vjere: kršćanska, židovska i muslimanska.
  • Apadana. U Susi je perzijski kralj Darije Veliki započeo izgradnju palače s velikom apadanom, hipostilnom ceremonijalnom dvoranom. Takvu, ali još veću započeo je graditi i u Perzepolisu.
  • Francuska tvrđava. Francuski arheolozi su pored Apadana 1890. g. sagradili tvrđavu u francuskom stilu. Tvrđava sagrađena ciglama s arheoloških nalazišta Apadana i Chonga Zigurata tipični je primjer kako su nekada arheolozi uništavali nalazišta u potrazi za vrijednim artefaktima. Danas u Susi nije ostalo gotovo ništa vrijedno, većina je u Louvru i British Museumu.
  • Muzej u Susi, mali simpatični muzej pored Apadane u kojem je smješteno nešto spašenih originala i  kopije vrijednih objekata koji danas krase druge svjetske muzeje.
  • Susa, jedan od najstarijih gradova na svijetu, u kontinuitetu je naseljen više od 6.300 godina, a u blizini su pronađeni i ostaci naselja iz neolitika, stari oko 9.000 godina.
  • Bishapur, ruševine Šapurovog grada. Šapur je bio perzijski kralj iz dinastiije Sasanida koji je porazio čak tri rimska cara. U bitci je ubio cara Gordiana III, zarobio je cara Valeriana, jedinog zarobljenog cara u povijesti Rima, ali poznatijem po okrutnom proganjanju kršćana te cara Filipa Arapina, koji je poražen morao sklopiti mir s Perzijom. U klisuri nedaleko od grada, u stijenama su isklesani reljefi koji veličaju te pobjede.

Foto albumi:

Iran: Arhiva fotografija (2)


ZAPADNI IRAN