Arhiva fotografija (4)


Yazd

 • Zeinodin karavanseraj – u 16. stoljeću Šah Abbas izgradio je na Putu svile 999 karavanseraja. Zeinodin je jedan od dva s okruglim kulama. Nedavno je restauriran i ponovo je u funkciji prenoćišta putnicima.
 • Dakhmeh, zorastrijski tornjevi tišine – Zoroastrijci su ostavljali svoje mrtve u tornjevima da ih razneslu lešinari. Mrtvo tijelo se smatralo nečistim, pa nisu smjeli biti pokopani ili kremirani, da ne onečiste zemlju ili vatru koji su bili sveti. Iranski zoroastrijci su tornjeve gradili na brdima, daleko od naseljenih mjesta. U Iranu su zabranjeni od 1970. godine, ali indijski zoroastrijci Parsi ih još uvije koriste.
 • Hram vatre – zoroastrijski hram u kojem se čuva vječna vatra. Po svetosti vatra ima tri stupnja. Atash Behram je najsvetija i čuva se u devet hramova, od kojih je osam u Indiji, a jedna u ovom, u Yazdu.
 • Oktagonalni hvatač vjetra, najviši u Iranu. Tradicionalni perzijski air-condition, tehnologija stara više tisuća godina. Postoje tri osnovna tipa. Prvi se koristi vjetrom, hvata vjetar i spušta ga u prostoriju, stvarajući ‘propuh’. Za drugi je potreban ‘quanat‘, podzemni tok vode. Koristeći Koanda efekt usisani topli zrak s površine hladi se uz vodu u ‘quantu‘, te se tako ohlađeni ubacuje u prostorije. Treći ne treba ni vjetar ni vodu, radi kao sunčani dimnjak, noću u prostoriju ubacuje hladni zrak, a danji izbacuje topli.
 • Aleksandrov zatvor – prema turističkim vodičima ovo je za vrijeme Aleksandra velikog bio zatvor, međutim izglednije je da je dobio ime jer ga Hafez kao takvog spominje u jednoj svojoj pjesmi
 • Trg Amir Chakhmagh – U sklopu velikog kompleksa je i trg na kojem se deseti dan Muharrama (prvog mjeseca islamskog kalendara) obilježava Dan Ashure, najsvetiji dan šiita, kada komemoriraju pogibiju Huseina, sina Imama Alia i Muhamedovog unuka. Tada je došlo do raskola u islamskom svijetu na sunite i šiite.
 • Yazdova Jame džamija – saborna džamija u Yazdu ima dva najviša minareta u Iranu
 • Ulicama starog Yazda – cijeli je stari Yazd izgrađen ciglama od blata pečenog na suncu pa grad izgleda kao da je iznikao iz pustinje. Labirinte ulica prate visoki zidovi čiji je osnovni cilj osigurati prolaznicima sjenu u svakom trenutku.
 • Ulicama novog Yazda 

 

Foto albumi:

Iran: Arhiva fotografija (4)


YAZD 

Meybod

 • Narin akropolis – Restaurirana utvrda građena ciglama od blata, stara oko 2.000 godina
 • Hladnjak – drevni tradicionalni perzijski hladnjak, sastoji se od duboke rupe u zemlji i visoke kupole za ventilaciju. Zimi se iz planina donosio led, koji bi se zbog dobre izolacije i sustava ventilacije očuvao i tijekom ljeta.
 • Karavanseraj i pošta – danas restoran i muzej

Foto albumi:

MEYBOD