Sillustani

PERU – Putopis 10/22

Deseti dan. Putujemo prema gradu kojega su zvali pupak svijeta, prema Cuzcu, glavnom gradu Inka.