Iran: Arhiva fotografija (1)


Sjeverni Iran

  • Kandovan, staro selo uklesano u kamene stijene
  • Plava džamija u Tabrizu, obnovljena nakon potresa
  • Bazari u Tabrizu i Ardabilu. Tabriški slovi kao najveći natkriveni bazar na svijetu
  • Veličanstvena grobnica šejha Safija u Ardabilu
  • Obala Kaspijskog jezera, hedonizam na iranski način
  • Mousuleh, planinsko selo u kojem su dvorišta kuća na krovovima donjih kuća
  • Utvrda Rudkhan, srednjevjekovna vojna utvrda sljedbenika šijitske Ismaili sekte
  • Utvrda Alamut, ”Orlovo gnijezdo”, neosvojiva utvrda legendarnih Asasina, koju su tek Mongoli na prevaru uspjeli osvojiti
  • Tabriz ♦ Ardabil ♦ Fouman ♦ Na putu kroz sjeverni Iran, krajolik uz cestu

Foto albumi:

Iran: Arhiva fotografija (1)


SJEVERNI IRAN