Arhiva fotografija (5)


Isfahan

  • Jame (saborna) džamija –  Ogromna džamija s četiri iwana. kupolom i monumentalnim minaretima. Od 7. do 20. st. neprestano je građena i nadograđivana,
  • Unutrašnjost Jame džamije – tu se može vidjeti cijela povijest is